Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

PRZEDSZKOLNY KONKURS ,,COŚ Z NICZEGO''


Drodzy rodzice zapraszamy do wzięcia udziału Konkursie Ekologicznym „Coś z niczego”, który skierowany jest do wszystkich naszych przedszkolaków .
Cele konkursu:
- poszerzanie wiedzy na temat potrzeby segregowania odpadów i oszczędzania surowców oraz zalet recyklingu,
- budowanie zainteresowań przyrodniczych,
- ochrona środowiska poprzez znajomość tematu związanego z recyklingiem,
- uświadomienie dzieciom właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody,
- dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka dla stanu naturalnego środowiska,
- prezentacja własnego sposobu na propagowanie wiedzy o recyklingu,
- budowanie postawy racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

Pracę konkursową należy wykonać z materiałów (odpadów) dowolną techniką (nowa rzecz stworzona z niepotrzebnych materiałów).
Ostateczny termin zgłoszeń wykonanych prac upływa z dniem 9 marca 2015 r.
Konkurs trwał do: 2015-03-09, 00:00
Konkurs 2015-02-23, 19:16 | autor: Magda Piechaczek
Przedszkolowo.pl logo