RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6 letnich

8.00 – 8.40 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Działania podejmowane z dziećmi w ramach pracy kompensacyjno – korekcyjnej. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane nt. zainteresowań dzieci.
8.40 – 8.50 Zabawa ruchowa / ćwiczenia poranne.
8.50 – 9.10  Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi
9.10 – 9.30  Śniadanie
9.30–10.30 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, działania grupowe i zespołowe.
10.30 – 11.15 Zabawy ruchowe. Zabawy dowolne ukierunkowane pod kątem zainteresowań dzieci.
11.15 – 12.15 Pobyt dzieci na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, gry sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki
12.15 - 12.30 Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. ,
12,30 - 13.00 Obiad
13.00 - 13.30 Zabiegi higieniczne, mycie zębów
13.30 - 13.45 Odpoczynek poobiedni, zajęcia wyciszające:słuchanie bajek, relaksacja,ćwiczenia grafometryczne
13.45 - 14.45Zabawy dowolne dzieci. Przygotowanie do podwieczorku
14.45 - 15.00 - Przejście dzieci do grupy ,,Pszczółki'', połączenie grup

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 i 4 – letnich

8.00 – 8.30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Działania podejmowane z dziećmi w ramach pracy kompensacyjno – korekcyjnej. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane nt. zainteresowań dzieci.
8.30 – 8.45 Zabawa ruchowa / ćwiczenia poranne.
8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi
9.00 – 9.30 Śniadanie
9.30–10.00  Zajęcia dydaktyczne z całą grupą. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, działania grupowe i zespołowe.
10.00 –11.00 Zabawy ruchowe. Zabawy dowolne ukierunkowane pod kątem zainteresowań dzieci.
11.00 – 12.00 Pobyt dzieci na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, gry sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki
12.00  - 12.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Słuchanie bajek
i opowiadań czytanych przez nauczycieli.
12.30 – 13.00  Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, wyrabianie u dzieci umiejętności z zakresu samoobsługi


Ramowy rozkład dnia dla dzieci uczęszczających do przedszkola od 7.30 do 16.30

7.30 – 8.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.
13.00 – 13.30 Obiad
13.30 – 13.45 Zabiegi higieniczne, mycie zębów
13.45 – 14.45 Odpoczynek poobiedni (leżakowanie), zajęcia wyciszające: słuchanie bajek, relaksacja
14.45 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku
15.00 15.30 Podwieczorek
15.30 – 16.30 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na podwórku przedszkolnym.

Przedszkolowo.pl logo